projecten & intiatieven

Oegstgeest in beweging 3 - Werelddorp, 24 juni 2013 in de Almondehoeve

Kom maandag 24 juni 2013 ook naar de 3e 'Oegstgeest in beweging' avond in de Almondehoeve. Het thema voor deze editie is 'WERELDDORP'. Maak een lokale wereldreis en laat je deze avond verrassen door al wat Oegstgeest internationaal verbindt. Vrij toegang, maar wel vooraf even aanmelden bij gastheer Eric van der Reijden van de Almondehoeve via eric@dorpslab.nl. Je persoonlijke ticket ligt dan voor je klaar bij de ingang.
________

Terugblik op Oegstgeest in beweging 2 - Van der Luyt (april 2013)

Op 8 april j.l. vond de 2e editie van 'Oegstgeest in beweging' bij Van der Luyt Transport plaats. Op de website van Dorpslab Oegstgeest is in tekst en (bewegend) beeld een terugblik te vinden van de drukbezochte avond. Mede namens gastheer Joost van der Luyt danken we alle aanwezigen hartelijk voor hun komst en graag tot ziens bij 'Oegstgeest in beweging 3' op 24 juni a.s.
________

Oegstgeest in beweging projecten

Oegstgeest in beweging was in aanvang de titel van de Toekomstvisie 2020 van de Gemeente Oegstgeest. Oegstgeest in beweging is inmiddels een breedgedragen beweging geworden waarin de gehele gemeenschap - van burgers tot bedrijven en van organisaties tot gemeente - zich verbonden voelt of verbinding maakt.

Op deze plek houden wij u graag op de hoogte van alle intiatieven en hun trekkers. Trekkers zijn de personen en/of organisaties die zich hebben verbonden aan het verkennen en waar mogelijk uitvoeren van de initiatieven.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van projecten die tijdens het traject van de Toekomstvisie 2020 zijn benoemd of daar een gevolg van zijn. Deze lijst is nog volop in bewerking en zal op basis van de 'Oegstgeest in beweging' avond van 8 april jl. worden bijgewerkt. Gelet op de vele reacties zal dat nog enige tijd in beslag nemen. Voor vragen over de projecten en hun samenhang met het Dorpslab kunnen gesteld worden aan Jolien Kamermans (jolien@dorpslab.nl) en/of Lucien Geelhoed (lucien@dorpslab.nl).Op 27 oktober 2015 presenteerde Lucien Geelhoed het door hem geschreven marketingplan voor Oegstgeest. Voor een impressie zie het album met foto's op Facebook bij Ik Hou van Oegstgeest.
kerkelijkadministratiefaanbod vrijwilligershoreca en gastvrijheidvervoercollecterencreatief en handigbegeleiden en luisterenbouw en techniekprojectenburgerdienstmuziek, dans, film en theaterkunst en cultuurbuurthulpverenigingslevenschool en educatiecommunicatie en internetmantelzorgwerkervaringgroen en duurzaamsportiefbestuurlijkdieren, natuur en milieu

Samenwerking maatschappelijke partners

De samenwerking met maatschappelijke partners organiseren en versterken ten behoeve van ouderenzorg.

Partners
Roos Eradus
Stichting Radius

Evenementenkalender (Oegst!)

Ontwikkeling van een overkoepelende evenementenkalender voor Groot Oegstgeest.

Partners
Lucien Geelhoed
Stichting Dorpslab Oegstgeest

King for a day

Organisatie van activiteiten voor jongeren rond kunst & cultuur.

Partners
Stichting Evenementen

Bibliotheek als ontmoetingsplek

Als een van de hangplekken voor ouderen; invulling van de gewenste dorpspompfunctie.

Partners
Hans Portengen

Zilveren Kracht centrale

Uitbouwen Zilveren Kracht centrale om inwoners met elkaar te verbinden.

Partners

Visie op dienstverlening

Meedenken in de visie op gemeentelijke dienstverlening.

Partners
Lucien Geelhoed
Kutsal Yesilkagit
Taco Mennega

Ouderen en scholen

Ouderen in de buurt van de school in contact brengen met school, leerlingen en hun ouders.

Partners
Frank van Rooij
Ronald Duijs
Stichting Radius
R.K. Jenaplanschool De Kring

Sport 3-kamp

Sportief samenzijn buiten sportclubverband tijdens eenmalig sporttoernooi.

Partners
Dick de Groot
Ajax Sportman Combinatie (ASC)
Leidsche & Oegstgeester Hockey Club (LOHC)


Oegstgeest in beweging

Inspirerende bijeenkomsten van mensen die hun bijdrage (willen) leveren aan ‘Oegstgeest in beweging’.

Partners

Lucien Geelhoed
Gert-Jan den Adel
Stichting Dorpslab Oegstgeest

Buuv

Oprichten buurtnetwerken, om vragen en bieden van onderlinge hulp te vergemakkelijken.

Partners
Stichting Radius
Gemeente Oegstgeest

Dorpsmarketing (Dorpslab)

Het ontwikkelen van dorpsmarketing waarbij de unieke elementen Oegstgeest op de kaart zetten en identiteit geven aan de gemeenschap.

Partners
Lucien Geelhoed
Vereniging Winkelgebied De Kempenaar
Platform voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO)
Zorg

Platform arbeidsmarkt in de zorg

Platform voor overleg en contact tussen GGZ- en zorginstellingen organiseren ten behoeve van het beter benutten van het potentieel van arbeidsmarkt en ontwikkeling.

Partners
Roos Eradus
Platform voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO)
Stichting Radius

Er zit muziek in Oegstgeest aan de Rijn

Jaarlijks evenement in Park Landskroon in Nieuw Rhijngeest.

Partners
Platform voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO)
Stichting Dorpslab Oegstgeest
Vereniging Winkelgebied De Kempenaar

Basisschool Het DokOegstgeester sterren stralen op het ijs

Kunstijsbaan met kerstmarkt in december

Partners
Marjolein Wiersum

Springkussenfestival +

Het jaarlijkse springkussenfestival (laatste zondag zomervakantie) uitbreiden met exta activiteiten.

Partners
Oranjevereniging Oegstgeest
Rotary Oegstgeest e.o.
Rotary Oegstgeest-Rhijngeest

Zicht op de toekomst

Fysieke plek in Oegstgeest waar het totale overzicht van vraag en aanbod van activiteiten te vinden is.

Partners
Stichting Dorpslab Oegstgeest
Stichting Evenementen
Stichting Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur (BplusC)

Hutspop

Jaarlijks poppodium of festival voor de jeugd.

Partners
Roos Eradus
Ludwig Smit
Els Goulmy
Stichting Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur (BplusC)

Kwartiermakers

Elke sector zijn eigen kwartiermaker, om projecten aan te jagen, te ondersteunen en/of te versterken, verbinden.

Partners
Lucien Geelhoed
Wim Kronenburg
Roos Eradus
Jettie Jas-Peters
Gemeente Oegstgeest

Stichting Osger Support
...

Elektrische busjes

Dorpsgebonden vervoer met elektrische busjes.

Partners
Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO)

Filedruk

Opstellen uitvoeringsplan Filedruk.

Partners
Platform voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO)


Zonnepanelen op scholen

Schooldaken voorzien van zonnepanelen.

Partners

Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid maken ten behoeve van multifunctioneel ruimtegebruik.

Partners
Henk Heemskerk
Ramon Fernandez
Anne-Marie Plaizier

Bestemmingsplannen

Het aanpassen en flexibeler maken van bestemmingsplannen.

Partners
Lucien Geelhoed
Nicole van Eeden
Zorg

Ouders uit de auto

Om het aantal autobewegingen te beperken ouders stimuleren niet de auto te gebruiken.

Partners
Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO)

Daar knap je van op!

Elke wijk zijn eigen vaste feestdag, voorafgegaan door een schoonmaakactie of opknapbeurt.

Partners
Henk Heemskerk
Jettie Jas-Peters

Horeca aan het water

Draagt bij aan een aangenaam woon- en werkklimaat, maar is er nog niet; terwijl er water genoeg is.

Partners
Bob van Ingen Schenau
Wim Kronenburg
Sharda Bogtstra

De toegevoegde waarde van MEOB

Door duurzaamheid als uitgangspunt en toevoeging van kunst kan Meob zich als ontwikkelend bedrijventerrein onderscheiden op Oegstgeester wijze.

Partners
Wout-Jan Koridon
Serko Balian
Gemeente Oegstgeest
Platform voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO)
Zorg


Veilig Verkeer in Oegstgeest

Met een actieplan verkeersveiligheid voor onder andere minder autoverkeer naar en van school, en een Kiss&Ride zone.

Partners
Henk van der Haar

Anne-Marie Plaizier
Daltonschool Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest
Vereniging Winkelgebied De Kempenaar

Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO)

Wandelend zie je zoveel meer

Ontwerpen, op de website zetten en mogelijk op papier uitgeven van wandelroutes door Oegstgeest.

Partners
Stichting Dorpslab Oegstgeest
Stichting Milieu Educatiecentrum (MEC)
Gemeente Oegstgeest